Στοιχεία Εταίρων

Ονοματεπώνυμα Εταίρων: Τσικρικώνη Αικατερίνη - Τσιακμάκης Δημήτριος
Διεύθυνση Εταίρων: Ρούμελης 3, Λάρισα
Ποσό εισφορών - Τσικρικώνη Αικατερίνη: 6.000 €
Ποσό εισφορών - Τσιακμάκης Δημήτριος: 4.000 €

Πίσω