Επωνυμία: ACCOUNTING-PRO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εταιρικό Κεφάλαιο: 10.000 €
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 150688640000
Διεύθυνση - Έδρα: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 9-13, ΛΑΡΙΣΑ - Νομός Λάρισας
Διαχειριστές: Τσικρικώνη Αικατερίνη - Τσιακμάκης Δημήτριος
Στοιχεία Εταίρων


Ανακοινώσεις:


Powered by Digi-Plan